Huurvoorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan:

Twente Toer, ingeschreven bij de KVK onder nr. 08177424

 

Onder huurder wordt verstaan: feitelijke inzittenden van het voertuig.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de

Onder het gehuurde wordt verstaan: Alle voertuigen aangeboden voor verhuur door Twente Toer.

Artikel 1: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden. Het besturen van TukTuks is alleen toegestaan voor personen vanaf 24 jaar en in het bezit zijnde van een geldig B-rijbewijs. Trikes en steps vanaf 16 jaar, geen rijbewijs nodig en de scooters (Choppers) vanaf 16 jaar met minimaal een geldig AM of B-rijbewijs. De Buggy’s en Hot Rods ook enkel met B-rijbewijs.

Artikel 3: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde- onverharde wegen te gebruiken bestemd voor openbaar verkeer en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4: De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst betaald te hebben.

Artikel 5: De voertuigen zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van € 250,- (indien van toepassing dient deze direct te worden voldaan), en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.

Artikel 6: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren altijd te waken over de voertuigen. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object met het daarbij geleverde slot. De voertuigen mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 7: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8: Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 9: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10: Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 20,- per voertuig per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier. Bij pech onderweg etc. zijn uiteraard andere voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 12: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Bij erg slecht weer is het aan de huurder om de boeking te verplaatsen, enkel op de dag zelf en dit bij aankomst op de locatie van het uitje. Vooraf telefonisch annuleren, ivm de weersvoorspelling, is NIET mogelijk.

Artikel 13: De betaling geschiedt vooraf en dient uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden overgemaakt naar Rabobank rekeningnummer NL 25 RABO 01122 61 876 t.n.v. Twente Toer. Enkel voor reserveringen binnen deze periode van 7 dagen is in overleg betaling per pin of a contant op de dag zelf mogelijk. Achteraf betalen is niet mogelijk!

Artikel 14: Bij annulering binnen 7 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers kunnen tot 14 dagen van tevoren per mail worden doorgegeven, alles daarna staat vast en brengen wij in rekening, dus kom je met minder personen, dan zal altijd de vooraf overeengekomen prijs/afspraak van kracht blijven.
Wij reserveren immers de voertuigen voor jou als klant en kunnen deze dus niet opnieuw verhuren. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 17: Wanneer Twente Toer door schade opgelopen op dezelfde dag als dat de huurder een reservering heeft staan, niet voldoende voertuigen beschikbaar heeft de huurder geen recht op terugbetaling van het gehele huurbedrag maar zal een passend alternatief geboden worden.

Tot slot:
– Geef wandelaars, fietsers en ruiters alle rust en ruimte, pas snelheid aan.
– Blijf van/uit prive terreinen, weilanden, beschermde natuur en boerenerven.
– Veiligheidsgordels altijd verplicht! Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen. – Plezier staat voorop en niet uw snelheid!

Tuffen door het Tukkerland

Open Chat
Stuur ons nu een bericht.
Hey,
App mij alleen voor een vraag! Om te reserveren gebruik je MijnToer op deze site.